Bračni odnosi i zdrav životni stil: Podrška u postizanju ciljeva ključni su aspekti za unaprjeđenje kvalitete života svakog para. U pristupu prema zajedničkom planiranju, bitno je naglasiti važnost su