Bankarske tarife i naknade u Bugarskoj predstavljaju važan aspekt prilikom odabira financijske institucije u kojoj ćete otvoriti svoj bankovni račun ili uzeti kredit. Razumijevanje ovih troškova je kl