Razumijevanje ljubavi prema sebi često se opisuje kao temelj na kojem izgrađujemo vlastitu sreću i odnose s drugima. Ljubav prema sebi nije samo osjećaj zadovoljstva vlastitom osobom, već sveobuhvatan