Napredne tehnike flerta: Kako privući pažnju osobe koja vam se sviđa ne ograničavaju se samo na ono što govorimo, već su isto tako značajne i neverbalne komponente komunikacije. Neverbalna komunikacij