Korištenje Tarot karata za poslovni uspjeh postalo je sve popularnije sredstvo kod pojedinaca koji žele dobiti uvid u svoje poslovne puteve i potencijalne ishode. Kada govorimo o interpretaciji poslov