**Osnove poticanja partnerstva: Uloga redovitih odnosa u izgradnji suradničkog okruženja**

Poticanje partnerstva: Kako redoviti odnosi promiču partnerski duh i suradnju – taj koncept je temelj za kre