Učenje o novcu i financijskoj pismenosti ne mora biti dosadno niti komplicirano, posebice kada je riječ o djeci. Kroz igru, djeca mogu naučiti osnovne koncepte štednje, vrijednosti novca i osnovne fin