### Praktične Strategije za Smanjenje Nepotrebnih Troškova i Štednju u Kriznim Situacijama

U kriznim situacijama, kao što su ekonomske recesije, prirodne katastrofe ili globalne pandemije, ključno je