U današnjem modernom društvu, slobodne žene su sve više prisutne i aktivne u mnogim sferama života. One su samostalne, hrabre i neovisne, te se istovremeno dive umjetnosti i kulturi. Ljubav prema umje