Utjecaj kockanja na mentalno zdravlje i razvoj ovisnosti o kocki je tema koja je u današnjem društvu sve više aktualna. Kockanje se može definirati kao igra na sreću gdje se novac ulaže u nadu da će s