Postavljanje granica je ključni korak u nalaženju balansa između karijere i privatnog života. Kada definirate granice, vi i vaša partnerica jasno komunicirate što svatko od vas očekuje od veze i karij