### Kako iskoristiti poreske olakšice i državne subvencije: Prilike za dodatne prihode kroz investicije u obnovljive izvore energije

Ulaganje u obnovljive izvore energije postaje sve popularnije, ne