Mikrokrediti predstavljaju financijski instrument koji je posebno dizajniran za poticanje malih poduzetničkih inicijativa, posebice onih koje tradicionalne financijske institucije često previdaju. Ovi