Financijski stres jedan je od najčešćih oblika stresa s kojim se suočavaju ljudi diljem svijeta. Ovaj oblik stresa može biti izuzetno težak i imati dugotrajne posljedice na mentalno i fizičko zdravlje