Razumijevanje ponašanja klijenata ključno je za svaki uspješan poslovni pothvat, a posebice je važno u industriji kockanja gdje su odluke klijenata često vođene emocijama i subjektivnim preferencijama