Kada je riječ o sigurnosti na online oglasnicima, važno je osigurati zaštitu privatnosti i sigurnost prilikom registracije i kreiranja profila. Postoji nekoliko ključnih savjeta koje treba imati na um