Samokontrola je jedan od ključnih elemenata uspjeha u mnogim aspektima života, pa tako i u kockanju. Kada govorimo o kockanju, bilo da je riječ o klasičnim kockarnicama ili najboljim online casinima,