Klimatske promjene imaju značajan utjecaj na migraciju životinjskih vrsta. One mogu uzrokovati promjene u temperaturi, padavinama, uvjetima životne sredine i drugim faktorima koji utječu na životinje.