U suvremenom dobu, kada tehnologija prožima gotovo sve aspekte našeg života, nije iznenađujuće da i drevna praksa čitanja tarota doživljava svoju digitalnu renesansu. Budućnost online tarota: Tehnološ