Napredak u istraživanju ljudskog genoma predstavlja jedan od najvećih znanstvenih uspjeha u modernoj medicini. Otkriće strukture DNA 1953. godine, otvorilo je put ka daljnjem istraživanju genoma. Među