Kada se koristi kartica u inozemstvu, jedan od najčešćih izazova predstavlja podizanje gotovine s bankomata. U mnogim slučajevima, banke i bankomati mogu naplatiti visoke naknade za ovu uslugu, što mo