Razvoj novih tehnologija za čišćenje zraka i vode postaje sve važniji u današnje vrijeme, kada se suočavamo s ozbiljnim ekološkim problemima. Zagađenje zraka i vode predstavlja ozbiljan izazov za zdra