Kreditiranje putem banaka u Bugarskoj predstavlja ključni mehanizam za financiranje kako poslovnih subjekata tako i pojedinaca. U kontekstu bugarskog tržišta, prednosti kreditiranja uključuju mogućnos