Digitalizacija je postala neizostavan dio razvoja financijskih institucija na globalnoj razini, a perspektive bugarskih banaka: tržišne tendencije i razvoj u ovom kontekstu predstavljaju ključnu temu