Strategija razvoja turizma otoka Krka do 2020. godine, Institut za turizam