Maritimna baština

Otkrijte Malu barku na Kvarneru ili u Izoli

Europski projekt pod nazivom MALA BARKA financiran iz Operativnog programa IPA Slovenija-Hrvatska 2007.-2013. u kojemu je vodeći partner bila Primorsko-goranska županija, a partneri su bili Turistička zajednica Kvarnera, Općina Izola i Turistička zajednica Izola rezultirao je valorizacijom pomorske, ribarske i brodograditeljske baštine sjevernog Jadrana kroz stvaranje novih turističkih proizvoda temeljenih na maritimnoj baštini ovoga kraja.

Mala barka i SI-HR logo