Kampovi i kampirališta

 

KAMPOVI

  Put Zablaća 40, 51523 Baška
   +385 52 465 010
  +385 52 460 199

  Recepcija.KampZablace@valamar.com
    http://www.camping-adriatic.com/  Kricin 30, 51523 Baška
  +385 52 465 010
  +385 52 460 199

  Recepcija.KampBunculuka@valamar.com
    http://www.camping-adriatic.com/


 

KAMPIRALIŠTE

  Put Zablaća 100
  + 385 51 864 164
   + 385 51 864 181
    www.kamp-mali.hr
   info@kamp-mali.hr