„PJESMOM DO RADOSTI – od Alpa do Jadrana 2016.“ – program u organizaciji Društva „Sinjali”