Znamenitosti

Baška ima izredno veliko kulturnih znamenitosti, od starih zgradb in palač, do sakralnih kulturnih spomenikov. Predstavili Vam bomo samo tiste najpomembnejše.

Je največja cerkev na območju Baške. Zgrajena je bila v baročnem stilu na začetku 19. stoletja (1723), v notranjosti pa ima osem oltarjev, od katerih je eden posvečen Sv. Trojici.
Slike v cerkvi so dela znanih slikarjev, od Frana Jurića iz 18. st., Mljetčana Paula Campusa iz 16. st., Jacopa Palme ml. iz 17. st.
V cerkvi se nahaja dragoceno darilo krških knezov Frankopanov – umetniško izdelan srebrni križ.
Zvonik cerkve je iz 1766. leta, visok 28 m.


Nekdaj prva župnijska cerkev v baški kotlini iz 11. st. Zvonik hrani najstarejši zvon na tem območju iz leta 1431, ki se imenuje “Starec”. Na začetku 19. st. je bila cerkev zapuščena, po koleri pa je bila obnovljena. Ob cerkvi je tudi pokopališče, na katerem se stoletja pokopavajo meščani Baške.

The Church of St. John will be open for visitors (June – August) every morning

from 8 am – Noon.

Closed Sundays.


je bila zgrajena na začetku 15. st., njeno notranjost pa krasijo oltarne slike Celestina Medovića. Znana je tudi po mestnem zvonu iz 1594. leta. Tradicionalno zvoni takrat, ko kraje v baški dolini obišče krški škof.
Cerkev Majke Božje na Gorici je dobila ime po griču “Goričica” v Jurandvoru, kjer je bila prvotno zgrajena.
Cerkev Majke božje na Gorici je največje Marijino svetišče v krški škofiji.
Do cerkve je mogoče priti po cesti ali po 237ih stopnicah, ki so bile zgrajene v 19. st.

Info:

Cerkev Majke Božje Goričke
Batomalj 59
+385 (051) 856 547
+385 (091) 894 66 96
+385 (051) 856 171
svetiste@majkabozjagoricka.com


Romanska kapela je bila zgrajena leta 1514. Nahaja se na Pirnici v bližini znane Vele plaže in hotela Atrium Residence Baška.
Pod kapelo Sv. Marka so ostanki antičnega mozaika in bazilike iz V. stoletja po Kristusu, kjer je bila najdena tudi starokrščanska krstilnica. Velikost bazilike, ki je bila ugotovljena na podlagi arheoloških raziskav, govori o tem, da je območje baške doline v tistih časih naseljevalo veliko število prebivalcev. Kapela je odprta za obiskovalce v poletnih mesecih.

Price of the entry ticket to visit the Church of St. Mark and the Baška Heritage Museum is 15 kn.
With one purchased ticket, visitors can enter both the church and the Museum.

OPENING HOURS

 

Baška plošča je nacionalni spomenik kulture hrvaškega naroda. Predstavlja glagoljski napis, izklesano listino v 13 vrsticah, ki govori o darilni listini hrvaškega kralja Zvonimirja (1075-1089) cerkvi Sv. Lucije v Jurandvoru, kjer je bila Baška plošča tudi najdena, vgrajena v cerkveni tlak.
Plošča je bila najdena leta 1851 zahvaljujoč baškem cerkvenem dostojanstveniku Petru Dorčiću.
Besedilo Baške plošče, kakor ga je prevedel Vjekoslav Štefanić, gre takole:

1100. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Jaz opat Držiha sem zapisal to o ledini, ki jo je dal Zvonimir, kralj hrvaški, za njega dni sveti Luciji. Priča mi je župan Desimir Krbave Mratinac v Liki, Pribina poslanec v Vinodolu in Jakov na otoku. In kdor temu oporeka, naj ga prekolne bog in 12 apostolov in 4 evangelisti in sveta Lucija Amen. Kdor pa tukaj živi, naj za njih moli Boga. Jaz opat Dobrovit sem sezidal to cerkev s svojimi brati devetimi v času kneza Kuzme, ki je vladal na svoji zemlji. To je bilo za časa Mikula v Otočcu s sveto Lucijo skupaj.

Zgrajena je bila na prehodu iz 11. v 12. st. na ostankih zgodnjekrščanske cerkve. Gre za najbolj znamenito cerkev na tem območju in na celem otoku Krku in na Hrvaškem, saj je v njej najdena znamenita in dragocena Baška plošča iz leta 1100. Danes se v cerkvi nahaja kopija Baške plošče.
Cerkev Sv. Lucije v Jurandvoru krasi glavni oltar, leseni poliptih, delo mojstrov Luke in Ivana, sinov Paola Veneziana iz 14. st., čigar original se danes hrani v Škofovskem dvoru na Krku.

Info:

“AZ” agencija za kulturo in turizem
+ 385 51 860 184
www.azjurandvor.com
azjurandvor@yahoo.comOdprt je bil leta 1970.
Vsebuje etnografsko zbirko baškega področja.
V muzeju je razstavljena baška narodna noša, starinska posoda in kuhinjski pribor.
V prvem nadstropju je spominska soba dr. Zdenke Čermakove (1884-1968), znamenite češke zdravnice, ki je svojo delovno dobo prebila v Baški kot kopališka in mestna zdravnica.
Od leta 1997 je Zavičajni muzej Baška povezan in kulturno sodeluje z Muzejem četrti Brigittenau iz istoimenskega 20. okrožja na Dunaju.
Muzej je danes del kulturne ponudbe Baške.
Lastnik muzeja je občina Baška.

Price of the entry ticket to visit the Church of St. Mark and the Baška Heritage Museum is 15 kn.
With one purchased ticket, visitors can enter both the church and the Museum.

OPENING HOURS

 

so suhozidnata arhitektura v obliki kamnitih cvetov, namenjen pa os občasnemu zbiranju in razvrščanju ovc različnih lastnikov. Tekom celega leta so ovce med seboj pomešane in se svobodno pasejo na ravninah, ki obdajajo baško dolino. Premer večine mrgar znaša več deset metrov, največji od njih pa lahko sprejmejo kar 1500 ovac. Skupinsko akcijo razvrščanja ovac pastirji izvedejo nekajkrat na leto, takrat ko pregledujejo in ločujejo svojo čredo v male “mrgariče”, ki kakor cvetni listi obkrožajo osrednjo „dvorano“ mrgar.
Te prekrasne primere ljudske arhitekture lahko najdemo samo na najbolj južnem delu otoka Krka in sosednjem nenaseljenem otoku Prviću. Skupaj jih je petnajst in večina jih je še vedno v rabi. Podobne gradnje se v Evropi nahajajo samo še na dveh otokih – Veliki Britaniji (Wales) in Islandiji.