Zgodovina

 

Najdišča v jamah razkrivajo, da je bila Baška naseljena že v predzgodovinskem času.
Pradavni prebivalci tega kraja so bili Iliri, pleme Japodov. Na istem prostoru, ki so ga poselila ilirska plemena, se je razvilo rimsko naselje ob morju, čigar ostanki segajo v II.st. pr.n.št. Naselje Baška se je razvilo kasneje – leta 418, na hribu iznad današnjega mesta Baška (na hribu Sv. Ivana).
Kaštel Baška se prvič omenja 1232. leta (castelum Besca).
Njena preteklost se prepleta z zgodovino otoka Krka. Poleg Ilirov in rimskega imperija, je pripadala Bizancu in Ogrsko-hrvaški državi.
V srednjem veku je prišla po koncu vladavine močnih knezov Frankopanov iz Krka pod oblast Benetk, avstrijske vladavine in vladavine Napoleonove Ilirije.
Po padcu Napoleona spet pride pod oblast Avstrije, vse do konca I. svetovne vojne (1918.), ko je pripadla Kraljevini Jugoslaviji.
Po razpadu SFRJ Jugoslavije leta 1991, Baška pripada ozemlju Republike Hrvaške. Leta 1994 je postala samostojna občina na otoku Krku (ob ostalih petih občinah in mestu Krk).

 

Več