(Hrvatski) 18.10. POZIV NA SASTANAK – MANFESTACIJA “CRNA OVCA”