PROSJEČNA GODIŠNJA POPUNJENOST KAPACITETA U PRIVATNOM SMJEŠTAJU NA RAZINI NASELJA OPĆINE BAŠKA ZA 2017. GODINU