Predavanje: Kulturna Baština otoka Krka – doživljaj za suvremenog gosta – 2.3.2017. Vijećnica Općine Malinska- Dubašnica 10:00 sati