Poziv turističkim agencijama s područja općine Baška na sastanak 21.06.2018.