Poziv turističkim agencijama na sudjelovanje u manifestaciji “KRK FOOD FEST”