Poziv na edukaciju: 1.6. Pružatelji usluga smještaja u domaćinstvu