“OTOČNA ROŽICA” – pozivnica na edukaciju 19.04.2016.