OBAVIJESTI

UPLATA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA VLASNIKE KUĆA I STANOVA ZA ODMOR

Prema Zakonu o boravišnoj pristojbi (NN 152/08; NN 59/09; NN 97/13; NN 158/13; NN 30/14) boravišnu pristojbu plaća vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkom mjestu i sve osobe koje borave u toj kući ili stanu. Kućom ili stanom za odmor smatra se svaka zgrada ili stankoji se koriste sezonski ili povremeno.
Vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkom mjestu boravišnu pristojbu plaćaju kada u kući ili stanu za odmor u turističkom mjestu borave u razdoblju glavne sezone, odnosno od 01. lipnja do 01. rujna. Vlasnik i članovi uže obitelji plaćaju boravišnu pristojbu umanjenu za 70%. Cijene se odnose samo na građane Republike Hrvatske i državljane država ugovornika Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru.


Dnevna cijena boravišne pristojbe za vlasnike kuća ili stanova za odmor:
RAZRED 01.06.-01.09.2017.
A – BAŠKA 2,10 Kn
C – JURANDVOR 1,50 Kn
D – BATOMALJ , DRAGA BAŠĆANSKA 1,20 Kn

Dnevna cijena boravišne pristojbe za vlasnike kuća ili stanova za odmor:

  • stupa na snagu od 01.01.2018. prema Uredbi o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu NN 78/2017 (9.8.2017.)

RAZRED 01.06.-01.09.
A – BAŠKA 2,40 Kn
C – JURANDVOR 1,65 Kn
D – BATOMALJ , DRAGA BAŠĆANSKA 1,35 Kn

 

Vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkom mjestu boravišnu pristojbu za sebe i članove uže obitelji može platiti i u paušalnom iznosu kako slijedi. To se odnosi samo na građane Republike Hrvatske i državljane država ugovornika Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru.
Članovima uže obitelji vlasnika kuće i stana za odmor u smislu ovoga Zakona smatraju se supružnik, djeca, pastorčad, usvojenici, roditelji i usvojitelji.


Paušalna cijena boravišne pristojbe za vlasnike kuća ili stanova za odmor iznosi:
RAZRED 1. i 2. član (po osobi) 3. i svaki slijedeći član (po osobi)
A – BAŠKA 60,00 Kn 25,00 Kn
C – JURANDVOR 40,00 Kn 15,00 Kn
D – BATOMALJ, DRAGA BAŠĆANSKA 30,00 Kn 12,00 Kn

 

Paušalni iznos boravišne pristojbe može se uplatiti do 15. srpnja tekuće godine na uplatni račun Turističke zajednice općine Baška (iza 15. srpnja slijedi dnevna cijena boravišne pristojbe) ili izravno u Turističko-informativnom centru – TIC TZO Baška, a obveza je izvršiti i prijavu osoba na istoj adresi:

TIC TZO Baška, Kralja Zvonimira 114, Baška.
OIB: 93422594508
00385 51 856 817
00385 51 856 544

 

pausalna_uplata

PAUŠAL ZA GRAĐANE U DOMAĆINSTVU
(NN 152/08; NN 59/09; NN 97/13; NN 158/13; NN 30/14)

GRAĐANIMA KOJI SU REGISTRIRANI ZA PRUŽANJE USLUGA SMJEŠTAJA U DOMAĆINSTVU
HRVATSKI SABOR RH donio je odluku o proglašenju Zakona o dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 42/ 01. 04. 2005.), a kojim se regulira plaćanje boravišne pristojbe u paušalnom godišnjem iznosu.
Godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe plaćat će svi privatni iznajmljivači soba i apartmana koji su registrirani za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu sukladno propisu kojima se uređuje ugostiteljska djelatnost.
Godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe plaćat će se za svaki krevet u domaćinstvu (izuzev pomoćnih kreveta) u utvrđenom iznosu, ovisno o razredu turističkog mjesta i pripadajućoj stopi:


Razred turističkog mjesta Stopa Iznos u kn
A – BAŠKA 1,166 350,00
C – JURANDVOR 0,70 210,00
D – BATOMALJ, DRAGA BAŠĆANSKA 0,50 150,00

 

Građani u domaćinstvu dužni su godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe uplatiti na uplatni račun turističke zajednice općine, grada ili mjesta (HR9110010051700804747; s pozivom na broj 67-OIB) do 31. srpnja tekuće godine ili u tri obroka s datumom dospijeća posljednjeg obroka do 30. rujna tekuće godine.
Visinu boravišne pristojbe na prijedlog ministra nadležnog za turizam utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.
Visinu boravišne pristojbe za područje mjesta Baške (A razred) donijelo je Općinsko vijeće Općine Baška na prijedlog Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Baška prateći prosječnu popunjenost kapaciteta u privatnom smještaju, koja je duža od 40 dana, a u skladu sa Zakonom o dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi.

 

Odluka o koeficijentu boravušne pristojbe – PDF

 

TURISTIČKA ČLANARINA

Na temelju Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08; NN 88/10NN 110/15) ; (NN 121/16) na snazi od 01. 01. 2017.) te Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (NN 119/09) osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu obvezne su plaćati članarinu turističkoj zajednici.

Uplata turističke članarine:

clanarina

Turistička članarina plaća se prema razredu turističkog mjesta, koji je određen
Pravilnikom o izmjenama i dopunama o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (NN 61/10, 19. 05. 2010.) i to po sljedećim stopama (NN 121/16  na snazi od 01. 01. 2017.):


RAZRED MJESTO STOPA ZA IZRAČUN
A BAŠKA 0,16150
C JURANDVOR 0,12920
D BATOMALJ 0,11628
D DRAGA BAŠĆANSKA 0,11628

 

Prema podatcima iz Knjige o evidenciji prometa uzima se ukupan promet po računima te se množi s gore propisanom stopom.
Ogledni primjer izračunavanja iznosa za uplatu:
Ukupan promet po računima: 80.000,00 kn.
80.000,00 x 0.16150 % (Baška) = 12.920 / 100 = 129,20 kn

Preuzmi Obrazac TZ