Najava programa „Aktivno proljeće u Baški“, u slovenskom magazinu Fokusplus (proljeće 2017.)