DALL’OPERATO DELLA COMUNITÀ TURISTICA

Služba za informiranje

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Turistička zajednica općine Baška uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)
Zakonom se propisuju i načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva Turističkoj zajednici općine Baška putem obrasca Zahtjeva za pristup informacijama.

Zahtjev se može dostaviti:
– poštom na adresu: Turistička zajednica općine Baška, Kralja Zvonimira 114, 51523 Baška
– telefaksom na broj: +385 51 856-817
– elektroničkom poštom na adresu: tz-baska@ri.t-com.hr
– osobno u Uredu Turističke zajednice općine Baška radnim danom od 8 do 16 sati