(Hrvatski) 17.4. BAŠKA ROŽICA – Poziv na press konferenciju