INFORMACIJE

Općina Baška ima 1.674 stanovnika

Površina Općine je 62 km2
Naselja: BAŠKA, BATOMALJ, JURANDVOR, DRAGA BAŠĆANSKA

Baškom prolazi 45. paralela sjeverne geografske širine, što određuje njen položaj na pola puta između Sjevernog pola i ekvatora.

 

 

TURISTIČKI INFORMATIVNI CENTAR
 Kralja Zvonimira 114
51523 BAŠKA
  ++385 51 856 817
  ++ 385 51 856 544
   www.tz-baska.hr
  tz-baska@ri.t-com.hr
 info@tz-baska.hr