Photobase

These pages contain a collection of photographs owned by the Municipal Tourism Office Baška, ready for use in high definition.

If you are a registered user, click the link below to login.

LOGIN

If you want to get access to our photobase, please send your inquiry to the address below and you will be appointed with an access code.

REGISTRACIJA

AUTORSKA PRAVA

  • regulirana su Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03) i njegovim izmjenama
  • ugovorima između Turističke zajednice općine Baška i autora fotografija
  • Turistička zajednica općine Baška je nositelj prava iskorištavanja fotografija u promidžbene svrhe i odobrenjem ga prenosi na korisnika
  • Korisnik može koristiti fotografije na određen način i to: po sadržaju samo za promotivne svrhe općine Baška u nenaplatnim izdanjima, neovisno o mediju (tiskani,elektronski i dr.) u kojem se koriste fotografije. Izuzetak su usluge oglašavanja Turističke zajednice općine Baška u naplatnim izdanjima ili korištenje u javnim glasilima.
  • korisnik ne može osnivati nova prava iskorištavanja i prenositi ih na treće osobe
  • Korisnik koji fotografije iskoristi u svrhe i na način kako nije ugovoreno, odgovara za štetu autoru i Turističkoj zajednici općine Baška.
  • Autor zadržava isključivo pravo iskorištavanja autorskih djela.