Besucherstatistik

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BAŠKA
KOMERCIJALNI turistički promet u Baški po zemljama pripadnosti
TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, BY COUNTRY OF ORIGIN
01.01.-31.12.2017.
ZEMLJA COUNTRY 2017. 2016. INDEKS 17/16 Trajanje boravka (dani) 2017.
DOLASCI ARRIVALS NOĆENJA NIGHTS Udio % dolasci Udio % noćenja DOLASCI ARRIVALS NOĆENJA NIGHTS Udio % dolasci Udio % noćenja DOLASCI ARRIVALS NOĆENJA NIGHTS
Njemačka 34.214 248.609 19,92% 25% 30.247 218.398 18,58% 134,14% 113,12 113,83 7
Austrija 28.869 152.408 16,81% 15,33% 27.507 147.271 16,9% 90,46% 104,95 103,49 5
Italija 17.532 95.200 10,21% 9,57% 17.983 98.047 11,05% 60,22% 97,49 97,10 5
Slovenija 19.251 91.118 11,21% 9,16% 19.276 91.495 11,84% 56,20% 99,87 99,59 5
Češka 13.454 87.818 7,83% 8,83% 13.348 90.324 8,20% 55,48% 100,79 97,23 7
Poljska 11.621 75.415 6,77% 7,58% 9.746 63.875 5,99% 39,23% 119,24 118,07 6
Slovačka 9.793 60.676 5,70% 6,10% 9.289 59.851 5,71% 36,76% 105,43 101,38 6
Mađarska 9.383 45.687 5,46% 4,59% 8.992 44.914 5,52% 27,59% 104,35 101,72 5
Švedska 3.042 17.619 1,77% 1,77% 4.171 26.615 2,56% 16,35% 72,93 66,20 6
Nizozemska 2.251 14.705 1,31% 1,48% 2.216 14.666 1,36% 9,01% 0,00 100,27 7
Švicarska 2.333 12.577 1,36% 1,26% 2.582 12.976 1,59% 7,97% 90,36 96,93 5
Danska 936 7.480 0,55% 0,75% 956 7.392 0,59% 4,54% 97,91 101,19 8
Rumunjska  1.116 5.801 0,65% 0,58% 1.144 5.949 0,70% 3,65% 97,55 97,51 5
Bosna i Hercegovina 902 4.744 0,53% 0,48% 891 4.783 0,55% 2,94% 101,23 99,18 5
Francuska 1.073 4.306 0,62% 0,43% 1.076 3.585 0,66% 2,20% 99,72 120,11 4
Rusija 621 3.921 0,36% 0,39% 605 4.171 0,37% 2,56% 0,00 0,00 6
Norveška 517 3.668 0,30% 0,37% 480 3.326 0,29% 2,04% 107,71 110,28 7
Ukrajina 500 3.122 0,29% 0,31% 479 3.158 0,29% 1,94% 0,00 0,00 6
Belgija 641 3.038 0,37% 0,31% 584 2.578 0,36% 1,58% 109,76 117,84 5
Srbija 485 2.892 0,28% 0,29% 413 2.555 0,25% 1,57% 0,00 0,00 6
Ujedinjena Kraljevina 573 2.736 0,33% 0,28% 473 2.387 0,29% 1,47% 121,14 114,62 5
Litva 511 2.112 0,30% 0,21% 393 1.653 0,24% 1,02% 130,03 127,77 4
SAD 438 1.449 0,26% 0,15% 361 1.211 0,22% 0,74% 121,33 119,65 3
Estonija  312 1.319 0,18% 0,13% 227 939 0,14% 0,58% 137,44 140,47 4
Letonija 207 1.065 0,12% 0,11% 178 886 0,11% 0,54% 0,00 0,00 5
Finska 245 999 0,14% 0,10% 154 521 0,09% 0,32% 0,00 0,00 4
Makedonija 148 713 0,09% 0,07% 108 538 0,07% 0,33% 0,00 0,00 5
Ostale azijske zemlje  166 642 0,10% 0,06% 83 365 0,05% 0,22% 0,00 175,89 4
Bjelorusija 82 593 0,05% 0,06% 117 799 0,07% 0,49% 70,09 74,22 7
Bugarska 144 592 0,08% 0,06% 86 442 0,05% 0,27% 167,44 133,94 4
Australija 127 546 0,07% 0,05% 159 685 0,10% 0,42% 0,00 79,71 4
Španjolska 189 520 0,11% 0,05% 247 646 0,15% 0,40% 76,52 80,50 3
Kanada 155 451 0,09% 0,05% 134 410 0,08% 0,25% 0,00 0,00 3
Ostale europske zemlje 79 447 0,05% 0,04% 113 568 0,07% 0,35% 0,00 0,00 0
Luksemburg  73 424 0,04% 0,04% 42 185 0,03% 0,11% 0,00 229,19 6
Kosovo 81 408 0,05% 0,04% 65 289 0,04% 0,18% 124,62 141,18 5
Kazahstan 59 367 0,03% 0,03% 39 297 0,02% 0,18% 151,28 123,57 6
Irska 68 315 0,04% 0,03% 50 202 0,03% 0,12% 0,00 0,00 5
Kina 109 311 0,06% 0,03% 60 257 0,04% 0,16% 181,67 121,01 3
Turska 73 270 0,04% 0,03% 98 410 0,06% 0,25% 0,00 0,00 4
Ostale afričke zemlje 79 224 0,05% 0,02% 87 378 0,05% 0,23% 0,00 0,00 3
Portugal 61 217 0,04% 0,02% 45 145 0,03% 0,09% 0,00 0,00 4
Brazil 43 211 0,03% 0,02% 30 76 0,02% 0,05% 143,33 277,63 5
Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike 46 196 0,03% 0,02% 59 251 0,04% 0,15% 0,00 0,00 4
Izrael 61 155 0,04% 0,02% 44 90 0,03% 0,06% 0,00 0,00 3
Grčka 28 148 0,02% 0,01% 23 67 0,01% 0,04% 121,74 220,90 5
Albanija 20 125 0,01% 0,01% 31 200 0,02% 0,12% 0,00 0,00 6
Crna Gora 20 114 0,01% 0,01% 9 46 0,01% 0,03% 0,00 0,00 6
JAR 32 114 0,02% 0,01% 9 25 0,01% 0,02% 0,00 0,00 4
Argentina 40 109 0,02% 0,01% 20 50 0,01% 0,03% 0,00 0,00 3
Tajland  21 105 0,01% 0,01% 21 60 0,01% 0,04% 0,00 0,00 5
Lihtenštajn 16 101 0,01% 0,01% 16 89 0,01% 0,05% 0,00 0,00 6
 Japan 31 84 0,02% 0,01% 32 99 0,02% 0,06% 0,00 0,00 3
Koreja, Republika 29 79 0,02% 0,01% 30 54 0,02% 0,03% 0,00 0,00 3
Ostale zemlje Oceanije 14 73 0,01% 0,01% 2 8 0,00% 0,00% 0,00 0,00 5
Novi Zeland 20 67 0,01% 0,01% 11 21 0,01% 0,01% 0,00 0,00 3
Island 17 63 0,01% 0,01% 7 25 0,00% 0,02% 0,00 0,00 4
Indija 15 50 0,01% 0,01% 17 27 0,01% 0,02% 0,00 0,00 3
Ostale zemlje Sjeverne Amerike 9 45 0,01% 0,00% 4 10 0,00% 0,01% 0,00 0,00 5
Meksiko 10 44 0,01% 0,00% 20 74 0,01% 0,05% 0,00 0,00 4
Čile 11 35 0,01% 0,00% 20 46 0,01% 0,03% 0,00 0,00 3
Ostali 22 62 0,01% 0,01% 24 50 0,01% 0,03% 0,00 0,00 3
Strani turisti: 163.018 959.504 95% 96% 155.733 921.510 95,65% 96,99% 104,68 104,12 6
Domaći turisti: 8.699 34.939 5% 4% 7.076 28.645 4,35% 3,01% 122,94 121,97 4
UKUPNO: 171.717 994.443 100% 100% 162.809 950.155 100,00% 100,00% 105,47 104,66 6
I – XII 2017. I – XII 2016. Godišnji indeks
Vrsta objekta Noćenja Dolazaka Prosječna popunjenost kreveta (%) Noćenja Dolazaka Prosječna popunjenost kreveta Indeks noćenja Indeks dolazaka
Hoteli 203.050 43.112 49,15 188.029 39.980 45,35 107,99 107,83
Kampovi 268.269 43.674 25,09 262.649 44.337 29,14 102,14 98,50
Objekti u domaćinstvu 451.097 71.561 25,09 433.237 66.543 24,78 104,12 107,54
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj 72.027 13.370 28,08 66.240 11.949 27,46 108,74 111,89
Ukupno 994.443 171.717 28,12 950.155 162.809 28,74 104,66 105,47
I – XII 2017. I – XII 2016. Godišnji indeks
Turist država prebivališta Domaći/strani Noćenja Dolazaka Noćenja Dolazaka Indeks noćenja Indeks dolazaka
Domaći 34.939 8.699 28.645 7.076 121,97 122,94
Strani 959.504 163.018 921.510 155.733 104,12 104,68
Ukupno 994.443 171.717 950.155 162.809 104,66 105,47
Turist Agencijski Noćenja Dolazaka
Agencijski 292.401 50.081
Nije agencijski 702.042 121.636
Ukupno 994.443 171.717
Objekt
Vrsta objekta
Broj kreveta
31.12.2017.
Popunjenost (dani) Broj kreveta
31.12.2016.
Popunjenost (dani) Indeks 17/16 (godišnji)
Hoteli 1.237 164 1.237 147 100,00
Kampovi 3.201 84 2.691 95 118,95
Nekomercijalni smještaj 2.913 34 2.499 29 108,82
Objekti u domaćinstvu 5.387 84 5.201 81 102,94
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste – skupina kampovi) 768 94 720 89 106,67
Ukupno 13.506 81 12.348 93 109