Photobaze

Na ovim stranicama nalazi se zbirka fotografija čiji je vlasnik Turistička zajednica općine Baška, pripremljenih za reprodukciju u visokoj razlučivosti.

Ukoliko ste registrirani korisnik kliknite na donji link za registraciju.

LOGIN

Ukoliko želite dobiti pristup našoj bazi fotografija, molimo Vas da donju adresu pošaljete svoj upit i pristupna šifra će Vam biti dodjeljena.

REGISTRACIJA

AUTORSKA PRAVA

  • regulirana su Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03) i njegovim izmjenama
  • ugovorima između Turističke zajednice općine Baška i autora fotografija
  • Turistička zajednica općine Baška je nositelj prava iskorištavanja fotografija u promidžbene svrhe i odobrenjem ga prenosi na korisnika
  • Korisnik može koristiti fotografije na određen način i to: po sadržaju samo za promotivne svrhe općine Baška u nenaplatnim izdanjima, neovisno o mediju (tiskani,elektronski i dr.) u kojem se koriste fotografije. Izuzetak su usluge oglašavanja Turističke zajednice općine Baška u naplatnim izdanjima ili korištenje u javnim glasilima.
  • korisnik ne može osnivati nova prava iskorištavanja i prenositi ih na treće osobe
  • Korisnik koji fotografije iskoristi u svrhe i na način kako nije ugovoreno, odgovara za štetu autoru i Turističkoj zajednici općine Baška.
  • Autor zadržava isključivo pravo iskorištavanja autorskih djela.