Pamětihodnosti Bašky

Baška se může pochlubit velkým počtem kulturních pamětihodností. Jsou to staré budovy a paláce, sakrální kulturní památky. Pro Vás jsme vybrali pouze některé z významějších.

Největší kostel v oblasti Bašky. Byl postaven v barokním slohu začátkem 18. st. (r. 1723). Uvnitř tohoto kostele najdeme osm oltářů, ze kterých jeden byl zasvěcen Sv. Trojici.
Obrazy, které zdobí kostel jsou díla známých malířů, Frany Juriće z 18. st., Benátčana Paula Campuse ze 16. st., Jacopa Palmy ml.  ze 17. st.
V kostele se také nachází cenný dar krčských knížat Frankopanů, umělecky vypracován stříbrný kříž.
Zvonice kostela je z r. 1766 a je vysoká 28 m.


Tento kostel z 11. st. byl kdysi prvním farním kostelem v bašském údolí. V jeho zvonici se nachází nejstarší zvon v této oblasti,  z r. 1431, zvaný “Stařec” („Starac“). Začátkem 19. st. kostel byl opuštěn, ale byl obnoven po epidemii cholery. Vedle kostela se nachází také hřbitov, kde se už staletí pohřbívají obyvatelé Bašky.

The Church of St. John will be open for visitors (June – August) every morning

from 8 am – Noon.

Closed Sundays.


byl postaven začátkem 15. st. Jeho interiér zdobí oltářní obrazy Celestina Medoviće. Je také známý místním zvonem z r. 1594.  Už tradičně zvoní, když obce v bašském údolí navštěvuje krčský biskup.
Kostel Majke božje na Gorici dostal jméno podle kopečku “Goričica” v obci Jurandvor, kde byl původně postaven.
Kostel Majke Božje na Gorici je největším kostelem mariánského kultu v krčském biskupství.
Ke kostelu je možné se dostat automobilem anebo schody z 19. st., kterých je 237.

Info:

Svetište Majke Božje Goričke
Batomalj 59
+385 (051) 856 547
+385 (091) 894 66 96
+385 (051) 856 171
svetiste@majkabozjagoricka.com


Románská kaplička byla postavena v roce 1514. Stojí na Pirnici, u známé Vele pláže a nedaleko hotelu Atrium Residence Baška.
Pod kaplí sv. Marka se nacházejí zbytky antické mozaiky a baziliky z 5.stol.n.l. a byla nalezena i raně křesťanská křtitelnice. Velikost baziliky – potvrzena archeologickým výzkumem – ukazuje na to, že oblast bašćanského údolí byla v té době hojně osídlená.
Kaple je v letních měsících otevřena pro návštěvníky k prohlédnutí.

Price of the entry ticket to visit the Church of St. Mark and the Baška Heritage Museum is 15 kn.
With one purchased ticket, visitors can enter both the church and the Museum.

OPENING HOURS

Bašćanska ploča  je národní kulturní památka chorvatského národa. Je to nápis, psán hlaholicí, listina vytesana do kamene v 13 řádcích, která hovoří o dárku chorvatského krále Zvonimira (1075-1089) kostelu  sv. Lucie v Jurandvoru, kde Bašćanska ploča byla také nalezena, vložena do kostelní podlahy.
Deska byla nalezena v r. 1851, díky bašskému klerikovi Petaru Dorčićovi.
Text na Bašské desce, tak, jak ho vysvětluje Vjekoslav Štefanić:

1100. Ve jménu Otce a Syna a Ducha Svatého. Já, opat Držiha, psal jsem toto o louce, kterou daroval Zvonimir, kral charvátský, za své vlády svaté Lucii. mým svědkem je župan Desimir Krbave Mratinac v Luce, Pribina poslanec ve Vinodolu a Jakov na ostrově. a kdo to zapře, ať ho prokleje Bůh a 12 apoštolů a 4 evangelisté a svatá Lucie amen. A kdo tady žije, ať se pro ně modli Bohu. Já opat Dobrovit postavil jsem tento kostel s devíti svými bratry v době knížete Kuzmy, který vládnul svým územím. To bylo v době Mikulů v Otočaci se svatou Lucií spolu.

Kostel sv. Lucie byl postaven na přelomu 11. a 12. st. na zbytcích ranokřesťánského kostela.
Je to nejznamenitější kostel v této oblasti a také na celém ostrově Krk a v  Chorvatsku, protože v něm byla nalezena věhlasná a cenná Bašská deska (Bašćanska ploča) z r. 1100. Dnes se v kostele nachází její kopie.
Kostel Sv. Lucie v Jurandvoru zdobí hlavní oltář, dřevěný polyptich, dílo mistrů Luky a Ivana, synů Paola Veneziana z 14.st., jehož originál se dnes nachází v Biskupském dvoru (Biskupski dvor) v obci Krk.

Info:

“AZ” AGENCY FOR CULTURE AND TOURISM
+ 385 51 860 184
www.azjurandvor.com
azjurandvor@yahoo.comMuzeum bylo otevřeno v r. 1970 a v něm se nachází etnografická sbírka z oblasti obce Baška.
V muzeu je vyložen národní kroj Bašky, starodávné nádobí a kuchyňské náčiní. V poschodí se také nachází pokoj dr. Zdeňky Čermákové (1884-1968), známé české lékařky, která celý svůj život strávila v Bašce jako lázeňská a místní lékařka.
Od r. 1997 Krajské muzeum Baška kulturně spolupracuje s Krajským muzeem Brigittenau ze stejné 20. městské části města Vídeň.
Muzeum je dnes části kulturní nabídky Bašky, můžete ho navštívít v letních měsících, kdy je otevřen pro návštěvníky v odpoledních hodinách.
Vstupné do muzea stojí 10,00 kn pro dospělé.

Price of the entry ticket to visit the Church of St. Mark and the Baška Heritage Museum is 15 kn.
With one purchased ticket, visitors can enter both the church and the Museum.

OPENING HOURS

 

jsou kamenné zídky vystavěné ve tvaru květů, a jsou určeny k občasnému seskupování a třídění ovcí různých majitelů. Během roku se ovce dohromady pasou na náhorních rovinách, které obklopují bašské údolí. Průměr většiny mrgarů činí více desítek metrů, a největší z nich mohou pojmout až 1500 ovcí. Společnou akci třídění ovcí pastýři provádějí několikrát ročně, když prohlížejí a oddělují vlastní stádo do malých “mrgarićů”, které jako okvětní lístky obklopují ústřední “sál” mrgaru.
Tyto překrásné příklady lidové architektury lze najít jen v nejjižnější části ostrova Krku a na sousedním neobydleném ostrově Prvić. Je jich celkem patnáct a většina se jich stále ještě používá. Podobné stavby jsou v Evropě známé pouze na dvou dalších ostrovech – Velké Británii (Wales) a Islandu.