OZNÁMENÍ

PLACENÍ POBYTOVÉ TAXY PRO MAJITELE DOMŮ NEBO BYTŮ PRO DOVOLENOU

Podle Zákona o pobytové taxe (Promulgační list 35/95; 41/95; 52/95; 64/00; 42/05; 68/07 a 152/08) pobytovou taxu platí vlastník domu nebo bytu pro dovolenou v turistickém místě a všechny osoby, které pobývají v tomto domě nebo bytě.
Za dům nebo byt pro dovolenou se považuje každá budova nebo byt, která se využívá sezónně nebo přechodně.
Majitelé domů nebo bytů pro dovolenou v turistickém místě platí pobytovou taxu pokud v domě nebo bytě pro dovolenou v turistickém místě pobývají v období od 1. června do 1. září. Vlastník a členové užší rodiny platí pobytovou taxu sníženou o 70 %. Ceny se vztahují pouze na občany Chorvatské republiky a státní příslušníci smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru.


Denní výše pobytové taxy pro vlastníky domů nebo bytů pro dovolenou:
TŘÍDA 01.06.-01.09.
A – BAŠKA 3,00 Kn
C – JURANDVOR 2,10 Kn
D – BATOMALJ, DRAGA BAŠĆANSKA 1,50 Kn

 

Vlastník domu nebo bytu pro dovolenou v turistickém místě v období od 1. června do 1. září může pro sebe a členy užší rodiny zaplatit pobytovou taxu paušální částkou, jak je uvedeno níže, a to platí pouze pro občany Chorvatské republiky. Za členy užší rodiny vlastníka domu nebo bytu pro dovolenou se ve smyslu tohoto zákona se považují manžel, manželka, děti, pastorci, adoptované děti, rodiče a pěstouni.


Paušální výše cen pobytové taxy pro vlastníky domů nebo bytů pro dovolenou:
TŘÍDA 1. a 2. člen (za osobu) 3. a každý další člen (za osobu)
A – BAŠKA 60,00 Kn 25,00 Kn
C – JURANDVOR 40,00 Kn 15,00 Kn
D – BATOMALJ, DRAGA BAŠĆANSKA 30,00 Kn 12,00 Kn

 

Paušální částka pobytové taxy se může zaplatit do 15. července běžného roku na účet turistického sdružení obce Baška (po 15. červenci následuje denní cena pobytové taxy) nebo přímo v Turistickém informačním centru – TIC TZO Baška, a povinné je také přihlášení osob na téže adrese:

TIC TZO Baška, Kralja Zvonimira 114, Baška.
OIB: 93422594508
00385 51 856 817
00385 51 856 544

pausalna_uplata

 

PAUŠÁL PRO OBČANY V DOMÁCNOSTI

OBČANŮM, KTEŘÍ JSOU REGISTROVANÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB UBYTOVÁNÍ V DOMÁCNOSTI CHORVATSKÁ SNĚMOVNA HR vynesla rozhodnutí o vyhlášení ZÁKONA O DODATCÍCH ZÁKONU O POBYTOVÉ TAXE (Promulgační list 42/ 01.04.2005), a kterým se reguluje placení pobytové taxy v paušální roční částce.

Roční paušální výše pobytové taxy budou platit všichni soukromí pronajímatelé pokojů a apartmánů, kteří jsou registrovaní k poskytování služeb ubytování v domácnosti v souladu s předpisem, kterým se upravuje pohostinská činnost Roční paušální výše pobytové taxy se bude platit za každé lůžko v domácnosti (vyjma pomocných lůžek) ve stanovené výši, v závislosti na třídě turistického místa a koeficientu, který činí:


Třída turistického místa Koeficient Částka v HRK
A- BAŠKA 1,0 345,00
C-JURANDVOR 0,70 241,50
D – BATOMALJ, DRAGA BAŠĆANSKA 0,50 172,50

 

Občané v domácnosti jsou povinni roční paušální částku pobytové taxy zaplatit na účet turistického sdružení obce, města nebo místa (HR9110010051700804747; variabilní symbol 67-OIB) do 31. července běžného roku nebo ve třech splátkách, s tím, že poslední splátka je splatná do 30. září běžného roku.
Pronajímatelé, kteří mají kapacitu do 4 lůžek ve dvou pokojích nebo v jednom apartmánu a pokoje obsazené méně než 40 dnů v roce, se mohou rozhodnout, budou-li pobytovou taxu platit paušálně nebo podle počtu noclehů stejně jako dosud (Batomalj a Draga Bašćanska).
Výši pobytové taxy na návrh ministra kompetentního pro turizmus stanovuje Vláda Chorvatské Republiky.

Výši pobytové taxy pro oblast města Bašky (A třída), stanovila Obecní rada Obce Baška na návrh turistické rady Turistického sdružení obce Baška na základě sledování průměrné obsazenosti v soukromém ubytování, která je vyšší než 40 dnů, a v souladu se Zákonem o dodatcích zákona o pobytové taxe.

 

Data from the Records of Transactions is used as the basis for calculation of the total turnover which is then multiplied by the above rate.
Example of calculation of the amount to be paid:
Total amount of transactions on the account: 80.000,00 HRK.
80.000,00 x 0.16150 % (Baška) = 12.920 / 100 = 129,20 kn