(Hrvatski) Crna Ovca 2019 – Bare, Mrle i Ripper u Baški