ANTIČKI RANOKRŠĆANSKI I RANOSREDNJOVJEKOVNI SPOMENICI BAŠKE – poziv na predavanje