7.9.-3.10. “Shvatiti sebe” izložba portreta iz zbirke MMSU-a Rijeka – galerija Zvonimir